Абонаментно счетоводно обслужване на ниски цени
       ::   Начало   ::  Услуги   ::  Цени   ::  Контакти   ::  БЪРЗА СПРАВКА
  Корпоративен данък - 10%

  Данък при източника - 10%


  Данък върху разходите - 10%

  - представителни
  - социални
  - гориво

  Данък дивидент – 5%


  ДДС – 20%
  • ДДС ставка за всички хотелски  настанявания–9%
  • ДДС при вътреобщностни доставки– 0%
  • ДДС при износ – 0%

  Данък върху доходите на физически лица-10%

  Осигурителни вноски – 30.7% - 31.4% (III-та кат.)

  Осигурителен доход:
  •максимален осигурителен доход - 2  000.00 лв.    месечно;
  •минимален осигурителен доход - различен за   отделните групи  дейности;
  •минимален осигурителен доход за  земеделски  производители   - 240.00  лв.  месечно;
  •минимален осигурителен доход за  самоосигуряващи   се лица -  диференциран - 420.00 - 550.00 лв.   месечно.

Осигурителен календар за 2016г.

Данъчен календар за 2016г.

Цени на счетоводни услуги

 

 • АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Посоченото възнаграждение е месечно и  се определя  спрямо  обем на документооборота , вида на основната дейност и регистрация по реда на ЗДДС.

Обем на документооборота

ДЕЙНОСТ

Само  услуги

Търговия или търговия и услуги

Производство

БЕЗ  РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

До 20 документа  

50.00

60.00

75.00

До 40 документа  

65.00

75.00

100.00

От 41 до 80 документа  

85.00

100.00

120.00

От 81 до 120 документа  

100.00

120.00

140.00

Над 121 документа   

По договаряне

По договаряне

По договаряне

С  РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

До 20 документа  

100.00

120.00

130.00

До 40 документа  

150.00

160.00

180.00

От 40 до 80 документа  

180.00

200.00

220.00

От 81 до 120 документа

200.00

220.00

240.00

Над 121 документа   

По договаряне

По договаряне

По договаряне

Горните цени са до пет човека персонал. При по-голям персонал се добавят следните суми:

Брой персонал

Такса за служител

5-10 души

10.00 лв.

10-20 души

8.00 лв.

Над 20 души

по договаряне

 • ЕДНОКРАТНИ ТАКСИ КЪМ  АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ :
 • Инвентаризации, Вътрешни ревизии – 25.00 лв./час.                      
 • Възнаграждение за годишно данъчно и счетоводно приключване-по договоряне
 • Междинни счетоводни отчети ( Баланс, ОПР , ОПП и др.) – 35% от едномесечно възнаграждение.
 • Данъчни ревизии и счетоводни одити – по договаряне, в зависимост от обема.
 • Проверки от институциите – 50.00 лв. за всеки отделен случай.
 • Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА – 2.00 лв. на фактура. 

 


*Забележка: 
1. "Документ" е
първичен  счетоводен  документ
2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване. 

3. Посоченият  брой документи е за период – 1месец календарен.
4. Цените са в лева
с включен ДДС , подлежат  на предоговаряне.
5. Получаване на документите от  офис на клиента  - безплатно.

 • ЕДНОКРАТНИ УСЛУГИ НА ЛИЦА БЕЗ АБОНАМЕНТ 
 • Счетоводни услуги - по договаряне
 • ЕДНОКРАТНИ ТАКСИ НА ЛИЦА БЕЗ АБОНАМЕНТ :
 • Консултации – 20.00 лв/час 
 • Попълване на данъчни декларации на физически лица – 50.00 лв.
 • Пререгистрация в Търговски регистър - договаряне (краен срок 31.12.2011)