счетоводна кантора Конти Консулт Варна
       ::   Начало   ::  Услуги   ::  Цени   ::  Контакти   ::



  БЪРЗА СПРАВКА
  Корпоративен данък - 10%

  Данък при източника - 10%


  Данък върху разходите - 10%

  - представителни
  - социални
  - гориво

  Данък дивидент – 5%


  ДДС – 20%
  • ДДС ставка за всички хотелски настанявания–9%
  • ДДС при вътреобщностни доставки–0%
  • ДДС при износ – 0%

  Данък върху доходите на физически лица–10%

  Осигурителни вноски – 30.7% - 31.4% (III-та кат.)

  Осигурителен доход:
  •максимален осигурителен доход - 2 000.00 лв.    месечно;
  •минимален осигурителен доход -  различен за   отделните групи дейности;
  •минимален осигурителен доход за земеделски   производители   - 240.00 лв.  месечно;
  •минимален осигурителен доход за  самоосигуряващи  се лица - диференциран - 420.00  - 550.00 лв.  месечно.

Осигурителен календар за 2016г.

Данъчен календар за 2016г.





адрес: гр. Варна, ул. Братя Миладинови 43

тел.: 052 800 176
моб.:0888 28 74 24 ; 0879 82 33 77

е-mail: office@conti-consult.com ; conti.consult@gmail.com


Вашето име:

Вашият e-mail адрес:



Запитване: