Счетоводни услуги Варна - Конти Консулт ООД
       »   Начало   »  Услуги   »  Цени   »  Контакти

Счетоводни услуги Варна - Конти Консулт ООД

  БЪРЗА СПРАВКА
  Корпоративен данък - 10%

  Данък при източника - 10%


  Данък върху разходите - 10%

  - представителни
  - социални
  - гориво

  Данък дивидент – 5%


  ДДС – 20%
  • ДДС ставка за всички хотелски настанявания–9%
  • ДДС при вътреобщностни доставки – 0%
  • ДДС при износ – 0%

  Данък върху доходите на физически лица–10%

  Осигурителни вноски – 30.7% - 31.4% (III-та кат.)

  Осигурителен доход:
  •максимален осигурителен доход - 2 000.00 лв.    месечно;
  •минимален осигурителен доход -  различен за   отделните групи дейности;
  •минимален осигурителен доход за земеделски   производители   - 240.00 лв.  месечно;
  •минимален осигурителен доход за  самоосигуряващи  се лица - диференциран - 420.00  - 550.00 лв.  месечно.

Осигурителен календар за 2016г.

Данъчен календар за 2016г.Конти Консулт ООД - Варна - е фирма насочила дейността си в сферата на счетоводните услуги, предлагаща модерно и професионално обслужване на малкия и средния бизнес.
Ползването на счетоводни услуги на външна фирма е особенно актуално и практично решение в сегашната пазарна ситуация, когато всеки бизнес ограничава разходите си или стартира.
Бихме искали да ви посочим  само две от предимствата на този избор:

  • Спестявате от разхода за заплата и осигуровки за едно работно място ;
  • Спестявате от поддръжка на работно място, включително  на актуален счетоводен софтуер;
Нашето желание е към  казаното горе да прибавим от нас  също така доворие и удобство.